Smart aging

Smart aging (definicja robocza) – aktywności człowieka na przestrzeni życia, a szczególnie po rozpoczęciu jego drugiej połowy, mające na celu osiągnięcie wieku senioralnego w:

  • optymalnym stanie zdrowia fizycznego, psychicznego (emocjonalnego i umysłowego) oraz społecznego;
  • sprawności ruchowej umożliwiającej większą aktywność niż tylko standardowa samoobsługa;
  • poczuciu bezpieczeństwa materialnego.

Aktywności z kategorii smart aging to m.in. regularna aktywność sportowa, odpowiednia dieta, regularne badania, utrzymywanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym oraz pracą a odpoczynkiem, dbałość o relacje międzyludzkie, nabywanie nowych umiejętności i przyswajanie nowej wiedzy, nabywanie ubezpieczeń i polis.